TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Các nhà tiếp thị nên lập kế hoạch hàng năm cho năm 2024 như thế nào?

 Các nhà tiếp thị nên lập kế hoạch hàng năm cho năm 2024 như thế nào?

Lập kế hoạch hàng năm là việc mà những người có liên quan cần phải làm vào đầu mỗi năm, nhưng chúng ta không nên coi đó là nhiệm vụ mà nên suy nghĩ nghiêm túc về chiến lược để xác định hướng đi cho cả năm. Tác giả đã chia sẻ ý tưởng của nhà tiếp thị về việc xây dựng kế hoạch hàng năm cho năm 2024, hãy cùng xem qua.Gần đây, các nhà tiếp thị nên bận rộn lập kế hoạch cho năm 2024. Về quy trình, các công ty lớn sẽ thiết lập một liên kết vào cuối năm, tùy thuộc vào phong cách lãnh đạo khác nhau, việc đặt mục tiêu của nhân viên ở một số bộ phận chỉ là hình thức. Nhưng dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi, liên kết này không thể được coi là một quá trình, mà hãy thực sự sử dụng cơ hội này để suy nghĩ một cách có hệ thống và chiến lược về các ưu tiên kinh doanh cho cả năm tới.

Quá trình này rất đau đớn, bởi vì nó đòi hỏi phải sử dụng trí não và suy nghĩ sâu sắc, và hầu hết thời gian chúng ta thường làm việc thực sự là sử dụng quán tính và trực giác, và thiếu phần suy nghĩ và phân tích. Việc xây dựng mục tiêu và chiến lược là phần đòi hỏi phải suy nghĩ sâu sắc và dần dần phát triển năng lực chiến lược. Mình có một vài kinh nghiệm chia sẻ với các bạn:

01 Lập kế hoạch marketing dựa trên “tư duy kinh doanh” hơn là “tư duy thương hiệu”, khả năng đồng cảm

  • Mục tiêu chiến lược phát triển của doanh nghiệp là mô hình kinh doanh to B hay to C?
  • Đối với To B, đó là Big B hay Little B?
  • Tỷ lệ bán hàng của các doanh nghiệp B lớn và B nhỏ là bao nhiêu? Sự thâm nhập thị trường hiện tại là gì? Lợi nhuận như thế nào?
  • Đâu sẽ là những thị trường và ngành công nghiệp phát triển chính? Tại sao? Quy mô của các ngành công nghiệp và thị trường này là gì?
  • Chúng ta nên tập trung phát triển các kênh mới hay áp dụng chiến lược tiếp thị DTC để tiếp cận trực tiếp thiết bị đầu cuối?
  • Đối với những thị trường và ngành cụ thể mà bạn muốn phát triển, bạn sẽ hỗ trợ những sản phẩm mới nào?

Đây là tất cả những cân nhắc kết hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh.

Việc xây dựng chiến lược marketing mà những người làm marketing quan tâm nhất cũng phải dựa trên mục tiêu phát triển và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Chỉ khi tiếp thị được nâng lên tầm nhìn và khía cạnh kinh doanh, các mục tiêu tiếp thị và kế hoạch chiến lược tiếp thị được xây dựng mới có thể thực sự trao quyền cho doanh nghiệp.

Điều này đòi hỏi phần lớn các nhà tiếp thị phải có khả năng “đồng cảm”, nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị thì bạn phải có “tư duy bên A” Ví dụ, điều khách hàng thực sự muốn không phải là mô hình chấm điểm đầu mối hay công cụ kỹ thuật số ., Điều tôi thực sự mong muốn là làm thế nào những phương tiện này có thể giúp đạt được mục tiêu kinh doanh, và mục tiêu kinh doanh cần phải được liên kết với sự phát triển của doanh nghiệp.

Nếu bạn là người làm digital marketing thì bạn phải đủ tầm đi lên, có tư duy “lãnh đạo” và nhìn nhận vấn đề từ góc độ của sếp, ví dụ như điều sếp thực sự mong muốn không phải là làm SEO vì lợi nhuận. làm SEO, mà phải làm thông qua SEO để nắm bắt lưu lượng truy cập của kênh tìm kiếm, để tránh bị các sản phẩm cạnh tranh bóp nghẹt và giữ vị trí thương hiệu và chia sẻ lưu lượng truy cập.

Một khi bạn có tư duy kinh doanh và kinh doanh thực sự, thì góc nhìn của vấn đề sẽ tự nhiên ở một mức độ cao hơn, và chỉ bằng cách nhìn vào vấn đề thực tế mà bạn đang gặp phải với một khía cạnh cao hơn, bạn mới có thể thực sự giải quyết vấn đề.

 

02 Thoát khỏi tư duy chiến thuật thông thường và suy nghĩ chiến lược về các ưu tiên công việc

Chiến lược là hoạch định và sách lược chỉ đạo toàn cục chiến tranh, chiến thuật là phương thức chỉ đạo và tiến hành đánh trận; chiến lược là cao cấp và đại quy mô, còn chiến thuật là hời hợt và quy mô nhỏ.

Tư duy chiến thuật là tư duy theo quán tính sẽ được giữ lại sau một thời gian dài thực hiện, góc độ tư duy là từ dưới lên, vì vậy nên loại bỏ nó và thay vào đó là tư duy từ trên xuống. Ví dụ: khi xác định một kế hoạch, trước tiên bạn có liệt kê những điều bạn có thể nghĩ và làm hay trước tiên nghĩ về những mục tiêu kinh doanh mà tôi muốn đạt được trong năm tới? Ví dụ: nếu bạn nghĩ về tiếp thị nội dung, tôi nên làm gì và nên quay loại quảng cáo nào? Những gì phương tiện truyền thông để đưa vào? Làm thế nào để sử dụng dữ liệu trong năm nay, cách xây dựng trung tâm dữ liệu và cách thiết lập mô hình chấm điểm khách hàng tiềm năng? Bạn có muốn nghĩ về điều này không? Làm, nhưng đừng nghĩ về nó trước.

Điều đó có nghĩa là, bạn bắt đầu với lý do tại sao bạn muốn thực hiện phân tích, hay bạn viết ra những gì bạn phải làm trực tiếp với trực giác của mình? Đây là sự khác biệt giữa chiến lược và chiến thuật.

Chắc chắn không thể thiếu bước phân tích, mục đích của phân tích là tiến hành đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được trong năm, suy ngẫm xem còn chỗ nào cần cải thiện, còn chỗ nào có thể làm tốt, tất nhiên, điều này còn lâu mới đủ. Đây chỉ là một bản nâng cấp của công việc kinh doanh cũ, bản chất của tiếp thị khía cạnh là sự đổi mới, và tiền đề của sự đổi mới là sự đổi mới với kết quả như mong đợi. Nếu đổi mới lâu mà không thấy kết quả, không rút ra được kinh nghiệm hiệu quả thì tôi không nghĩ đó là đổi mới thực sự.

Ví dụ: trong năm thứ hai, hãy đặt ba mục tiêu chiến lược chính: 1) Tăng lợi tức đầu tư tiếp thị lên 10% 2) Tăng 10% cơ hội kinh doanh tiềm năng do thị trường đóng góp 3) Cá nhân hóa hoạt động tiếp thị và trải nghiệm người dùng để tăng khả năng thu hút khách hàng bằng 10%

Phải có số liệu định lượng, lấy số liệu trong năm làm chuẩn, trên cơ sở này có thể đưa ra một tỷ lệ cải thiện nhất định, về phần trăm cải thiện thì phải căn cứ vào mục tiêu kinh doanh của công ty mà xây dựng. bài viết đầu tiên, trong cùng một dòng.

Một mặt, trên cơ sở các mục tiêu, các chi tiết của công việc đã được thực hiện, công việc nào cần được duy trì và công việc nào có thể được cải thiện, hãy suy nghĩ về nó và liệt kê một số điểm. Nó cần được duy trì hay cải thiện dựa trên suy nghĩ của bạn về mức độ chiến lược của các ưu tiên công việc. Mặt khác, những công ty nào có cơ hội đổi mới và thực hiện các dự án mới dựa trên ưu tiên chiến lược hàng đầu, giúp thu hẹp khoảng cách giữa chiến lược và chiến thuật.


 

03 Xem xét các nguồn lực trưởng thành hiện có, phân tích tính khả thi và chọn điều có khả năng thực hiện nhất

Sử dụng kiểu tư duy low-hanging fruit để mô tả tư duy chiến lược ở cấp độ này.Low-hanging fruit nghĩa đen là trái cây treo thấp và nó đề cập đến một mục tiêu dễ đạt được khi sử dụng trong kinh doanh.

Đặt mục tiêu là để những mục tiêu này cuối cùng đạt được. Đôi khi chúng ta đặt mục tiêu với một tầm nhìn đẹp đẽ. Lý tưởng nhất là có tiền, con người và sự hỗ trợ của sếp, chiến thuật và kết quả không thành vấn đề, có thể áp dụng và đạt được. Nhưng thách thức lớn nhất thực ra là: năng lực của bạn mạnh mẽ, và có thể làm được là hai chuyện khác nhau. Có đúng thời điểm hay không, có những người có cùng mục tiêu và năng lực có thể hợp tác với bạn hay không, và liệu ông chủ có ủng hộ công việc của bạn hay không, còn có rất nhiều yếu tố cần xem xét.

Vì vậy, trước hết, bước đầu tiên là liệt kê tất cả các bên liên quan và những người tham gia mà dự án cần thực hiện.

Các bên liên quan bao gồm lãnh đạo của bạn (người quan trọng nhất), lãnh đạo của các bộ phận cộng tác khác (Nhà tài trợ, còn được gọi là nhà tài trợ dự án), những người có ảnh hưởng của các bộ phận cộng tác khác, người điều hành, nguồn lực nhà cung cấp có sẵn và thực hiện phân tích tổng thể.

Để tận dụng tốt các nguồn lực sẵn có, và đối với các bên liên quan có thể trở thành trở ngại hoặc có bất trắc, có cách nào tháo gỡ trở ngại hoặc biến sự bất định của hợp tác thành chắc chắn. Nếu bạn có thể thấy trước những khó khăn to lớn không thể vượt qua trong thời gian ngắn, chẳng hạn như mục tiêu không nhất quán, thiếu hụt ngân sách, sự sẵn sàng đầu tư vào các bộ phận hợp tác thấp và không có người điều hành phù hợp để hợp tác hoàn thành những vấn đề không thể giải quyết trong một thời gian ngắn thời gian, bạn nên từ bỏ. Do đó, giao tiếp sớm là những nỗ lực rất quan trọng, có chủ ý, mạnh mẽ và phối hợp.

Cuối cùng, sẽ có rất nhiều biến số và sự không chắc chắn trong quá trình thực hiện dự án, khi đặt mục tiêu, đừng quá lo lắng về việc không đạt được mục tiêu, đặt mục tiêu chỉ là điểm khởi đầu, nhưng nó rất quan trọng. Có vẻ như mục tiêu không dễ đạt được Nó đầy thách thức và mang lại lợi tức đầu tư cao hơn, đó cũng là lý do giống như đầu tư và quản lý tài chính, rủi ro cao và lợi nhuận cao.

Đặt mục tiêu đúng đắn, làm việc chăm chỉ để vượt qua khó khăn trong quá trình và làm mọi thứ tốt nhất và tỉ mỉ nhất trong khả năng và phạm vi ảnh hưởng của bản thân, và kết quả sẽ đến một cách tự nhiên. và quá trình chấp nhận thử thách và vượt qua khó khăn cũng sẽ rất có lợi cho việc tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành cá nhân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét